ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

05/05/2010 08:42

 

 

 1. Στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 465/81, ΦΕΚ 129 τ. Α΄, άρθρο 10 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ2 /241/25-1-85:

Α. Δίνεται διδαγμένο κείμενο 70-100 λέξεων στην Α΄ τάξη και 100-130 λέξεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις. Ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα σε τέσσερις (4) ερωτήσεις που ελέγχουν την κατανόηση πληροφοριών και μηνυμάτων και όχι τη δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή μικρής τροποποίησης φράσεων του κειμένου.

Β. Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις μέσα ή έξω από το κείμενο σχετικές με την γραμματική και με τη σύνταξη της ξένης γλώσσας που ελέγχουν την ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να παράγει κάποιο μήνυμα, π.χ. συμπλήρωση φράσεων ή λέξεων, τροποποίηση μερών του κειμένου, (όπως με αλλαγή του υποκειμένου, του χρόνου, του σκοπού μιας ενέργειας σε μια πρόταση ή παράγραφο κλπ) Κάθε ερώτηση-παρατήρηση μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) ή τρεις (3) υπο-ερωτήσεις.

Γ. Από τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων ζητείται επί πλέον να γράψουν με υπαγόρευση διδαγμένο κείμενο 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας.

Βαθμολογία: Στην Α΄ τάξη η κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2,5. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις κάθε ερώτηση- παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Η αναγωγή στον τελικό βαθμό γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, δηλαδή (10+10) για την Α΄ τάξη και (8+8+4) για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Οι μαθητές εξετάζονται, ανάλογα με το επίπεδό τους, σε διαφορετικά θέματα ανά τμήμα κάθε τάξης.

 

2. Στα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις σύμφωνα με το Π.Δ. 60, ΦΕΚ 65 τ. Α΄, 30-3-2006 και Π. Δ. 12, ΦΕΚ 22, τ. Α΄, 13-2-09:

Α. Δίνεται διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις (4) ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υπο-ερωτήματα.

Β. Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) έως τέσσερα (4) ερωτήματα.

Γ. Ο μαθητής εξετάζεται στην παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120-150 λέξεων.

 

Βαθμολογία: Κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις του Α΄ μέρους, 35% στις παρατηρήσεις του Β΄ μέρους και 30% στην παραγωγή του γραπτού λόγους στο Γ΄ μέρος (35 μονάδες για το Α΄ μέρος, 35 μονάδες για το Β΄ μέρος και 30 μονάδες για το Γ΄ μέρος). Η αναγωγή στον τελικό βαθμό γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, δηλαδή (7+7+6).

 

3. Στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, σύμφωνα με το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 81, τ. Α΄, 8-5-2008 με θέμα «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου» και Π.Δ. 51. ΦΕΚ 82, τ. Α΄, 8-5-2008 με θέμα «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών»

 

Α. Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υπο-ερωτήματα.

Β. Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

Γ. Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου. Η αναγωγή στον τελικό βαθμό γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, δηλαδή (7+7+6).

 

Δείγμα θεμάτων εξέτασης αγγλικών στις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2010, μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ.

          https://www.ypepth.gr/el_ec_category12797.htm