Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων

20/05/2010 14:25

 

Πληροφορίες:
Ταχυδρ.Δ/νση:Μητροπόλεως 26-28
105 63 Αθήνα
Τηλ: 010-3242815 εσωτ.395
FAX: 010-3226224
E-MAIL: oedb@otenet.gr


1. O Oργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) ιδρύθηκε το 1937 (Α.Ν.952/37-ΦΕΚ 469 Α΄).Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος, Αναπλ.Δ/νων Σύμβουλος, μέλη) που διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία.
Σκοπός του είναι η έκδοση διδακτικών βιβλίων και η ΔΩΡΕΑΝ διάθεσή τους σε όλα τα δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Ελλάδας, της Κύπρου και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (και των 5 Ηπείρων). Τη συγγραφή των βιβλίων επιμελείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 1985 (Ν.1566/85) εκδίδει και διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ μέρος των συγγραμμάτων των ΑΕΙ. Τέλος εκδίδει βιβλία και έντυπα για την επιστημονική έρευνα, τη λαϊκή επιμόρφωση καθώς και για τις ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

2. Ο Ο.Ε.Δ.Β. διαρθρώνεται σε 4 Διευθύνσεις:
α) Δ/νση Γραμματείας
β) Δ/νση Λογιστηρίου 
γ) Δ/νση Εκδόσεων και
δ) Δ/νση Διαχείρισης.

3. Η Δ/νση Γραμματείας είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Ο.Ε.Δ.Β., η Δ/νση Λογιστηρίου για την οικονομική διαχείριση,η Δ/νση Εκδόσεων για την διαδικασία έκδοσης των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων και η Δ/νση Διαχείρισης για την παραλαβή,αποθήκευση και διανομή στους παραλήπτες τους των βιβλίων που παράγονται.

Σήμερα ο Ο.Ε.Δ.Β. απασχολεί 122 άτομα μόνιμο προσωπικό (Διοικητικό,Γραφίστες και Τεχνολόγους Γραφικών Τεχνών) καθώς και εποχικό εργατικό προσωπικό κατά τις περιόδους αιχμής.

4. Ο Ο.Ε.Δ.Β.δέχεται αιτήσεις για συνεργασία με αναδόχους-επιχειρήσεις βιβλιοπαραγωγικών εργασιών (προεκτυπωτικών,εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών) καθώς και αιτήσεις συνεργασίας με βιβλιοπώλες που επιθυμούν να διαθέσουν προς πώληση βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β.

5. Αποστέλλει έντυπο υλικό (πίνακες παραγγελιών βιβλίων) σε Δ/νσεις και σχολεία Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του εσωτερικού καθώς και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού σχετικά με την αποστολή των διδακτικών βιβλίων.


- Κατάλογος Βιβλίων ΟΕΔΒ